In­braak­ver­dach­te blijft in voor­ar­rest

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Cliff V blijft in voor­ar­rest. Rech­ter Ro­bert Praag heeft gis­te­ren het ver­zoek van ad­vo­caat Hermes Li­bret­to af­ge­we­zen om de man die ver­dacht wordt van het ple­gen van au­to-in­bra­ken, voor­lo­pig in vrij­heid te stel­len. Hij wil de za­ken heel goed on­der­zoe­ken. Cliff V is eer­der twee keer ver­oor­deeld voor diefstallen. Zijn kom­paan Mo­liz N, met wie hij de straf­ba­re fei­ten zou heb­ben ge­pleegd, is ook aan­ge­hou­den. Hij was door de rech­ter voor­lo­pig in vrij­heid ge­steld, maar is uit an­de­re hoof­de aan­ge­hou­den. De rech­ter zei te­gen Mo­liz N dat zijn foto in de kran­ten was, om­dat hij werd op­ge­spoord. Mo­liz N krijgt ju­ri­di­sche bij­stand van raads­man Ha­rold Belfor. Gis­te­ren zou een ge­tui­ge in de­ze zaak wor­den ge­hoord, maar hij kon we­gens om­stan­dig­he­den niet aan­we­zig zijn in de rechts­zaal. Of­fi­cier van jus­ti­tie Bi­bi­an Tjin Liep Shie zegt dat de man­nen het ple­gen van au­to-in­bra­ken wordt ver­we­ten. Ze zegt dat het re­ci­di­ve­ge­vaar bij Cliff V aan­we­zig is. Op 11 ja­nu­a­ri wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet, wat in­houdt dat Cliff N en Mo­liz N de kerst­da­gen en jaar­wis­se­ling in het ge­vang zul­len door­bren­gen.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.