Po­li­tie ar­res­teert ro­ver

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De po­li­tie heeft MN (36) gis­te­ren kort na een be­ro­ving in de kraag ge­vat. De man was een wo­ning in Paramaribo-Noord bin­nen­ge­dron­gen door de shut­ters te ver­wij­de­ren en het die­ven­ij­zer te for­ce­ren. Hij dacht ver­moe­de­lijk dat er nie­mand in het pand was, maar een jon­ge­da­me was wel thuis. Hij wor­stel­de met haar. Het luk­te hem niet om iets buit te ma­ken en hij ren­de weg. Na­dat de po­li­tie de mel­ding van de be­ro­ving kreeg, ging zij di­rect naar de plaats de­lict. Ze stel­de een on­der­zoek in de om­ge­ving in en trof de da­der aan de Nieu­we Char­les­burg­weg aan. Ze hield hem aan. De man, een oud­be­ken­de van de po­li­tie, is kort ge­le­den in vrij­heid ge­steld na­dat hij twee jaar in het ge­vang heeft door­ge­bracht voor een in­braak. Hij heeft be­kend dat hij in de wo­ning is ge­weest. Hij is in ver­ze­ke­ring ge­steld.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.