Fos­ten prey Pet­rus Don­ders­school in ver­band met Sre­fi­den­si

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Pet­rus Don­ders­school zal het sre­fi­den­si­feest van­daag vie­ren met fos­ten prey. De­ze vie­ring is be­doeld om spel­le­tjes uit ‘groot­moe­ders jeugd­ja­ren’ te spe­len met de leer­lin­gen. De be­doe­ling hier­van is dat de kin­de­ren de spe­len le­ren ken­nen en dat ze hier­mee be­wus­ter wor­den ge­maakt van het cul­tu­reel erf­goed van het land. Dit staat in een pers­be­richt van de Pet­rus Don­ders­school. Vol­gens het be­richt wordt de­ze spe­ci­a­le vie­ring ge­or­ga­ni­seerd door de di­rec­tie en leer­krach­ten van de Pet­rus Don­ders­school en de Peer­ke school in sa­men­wer­king met de ou­ders en ver­zor­gers van de kin­de­ren. De ou­ders en leer­krach­ten zet­ten zich al we­ken in om de­ze vie­ring met fos­ten prey te or­ga­ni­se­ren. De kin­de­ren zul­len on­der an­de­re dj­om­po fu­tu, strey lon en djoel spe­len. Ver­der staat in het be­richt dat de school er een ge­zel­li­ge och­tend met de jon­ge­ren van zal ma­ken. De Pet­rus Don­ders­school is een rooms-ka­tho­lie­ke school voor glo (ge­woon la­ger on­der­wijs). De­ze school is op­ge­richt op 6 no­vem­ber 1930 en be­staat nu 86 jaar. De school ligt in het noor­den van Paramaribo aan de Hof­ste­de Crull­laan num­mer 25.

MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.