Man vast voor be­drei­gen stief­moe­der

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - De po­li­tie van Pa­ra­di­se heeft de 49-ja­ri­ge Nar­met N aan­ge­hou­den en in ver­ze­ke­ring ge­steld. Hij heeft in be­schon­ken toe­stand zijn stief­moe­der be­dreigd met enig mis­drijf te­gen het le­ven en haar te zul­len ver­krach­ten. De stief­moe­der deed aan­gif­te bij de po­li­tie, die hem op­pak­te. Re­gio­com­man­dant Wid­jai­koe­mar Oe­dit zegt dat al­le be­drei­gin­gen heel se­ri­eus wor­den ge­no­men, ook al wor­den ze on­der in­vloed van al­co­hol ge­daan. Wan­neer de be­drei­gers nuch­ter zijn, zeg­gen zij dat zij niets we­ten van wat zij ge­zegd heb­ben.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.