Groen licht voor zout­win­ning Wad­den­zee

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DEN HAAG - De zout­win­ning on­der de Wad­den­zee door Fri­sia Zout kan door­gaan. De Raad van Sta­te heeft gis­te­ren de laat­ste be­zwa­ren van na­tuur­or­ga­ni­sa­ties af­ge­we­zen. Het be­drijf heeft nu al­le ver­gun­nin­gen voor de zout­win­ning in het na­tuur­ge­bied. De Wad­den­ver­e­ni­ging, Na­tuur­mo­nu­men­ten en Vo­gel­be­scher­ming re­a­geer­den te­leur­ge­steld. “De Wad­den­zee is een we­rel­derf­goed en een maand ge­le­den ook nog uit­ge­roe­pen tot het mooi­ste na­tuur­ge­bied van Ne­der­land. Daar moet je zui­nig op zijn. Dan moet je als over­heid ge­woon dur­ven zeg­gen: ‘we doen het niet’, al­dus Au­ke Wou­da van de Wad­den­ver­e­ni­ging. Vol­gens de na­tuur­ver­e­ni­gin­gen leidt zout­win­ning tot bo­dem­da­ling. Hier­door is de kans groot dat trek­vo­gels min­der voed­sel kun­nen vin­den en ver­vol­gens hun lan­ge vlieg­tocht niet over­le­ven.

(De Te­le­graaf/ foto: es­co-salt.com)

Fri­sia Zout mag door­gaan met zout­win­ning on­der de Wad­den­zee.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.