Pre­mier ver­huist naar Cats­huis

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

(AD) DEN HAAG - De mi­nis­ter­pre­si­dent en zijn amb­te­na­ren ver­hui­zen waar­schijn­lijk naar het Cats­huis tij­dens de groot­scheep­se ver­bou­wing van het Bin­nen­hof.

Het Mi­nis­te­rie van Al­ge­me­ne Za­ken zou aan­van­ke­lijk naar het ou­de ge­bouw van de Ho­ge Raad gaan op het Lan­ge Voor­hout in Den Haag. Maar dit sta­ti­ge pand blijkt vol­gens mi­nis­ter Blok (Rijks­dienst) toch niet ge­schikt te zijn.

Het Cats­huis, de of­fi­ci­ë­le re­si­den­tie van de mi­nis­ter­pre­si­dent, is ove­ri­gens niet groot ge­noeg. Als de ver­hui­zing naar de­ze plek door­gaat komt er daar­om ex­tra tij­de­lij­ke kan­toor­ruim­te op het land­goed. Vol­gens Blok heeft het Cats­huis als bij­ko­mend voor­deel dat het he­le ter­rein al goed be­vei­ligd is. Het pand van de Ho­ge Raad, ooit tij­de­lijk het ver­blijf van ko­ning Wil­lem I, zal tij­dens de op­knap­beurt van het Bin­nen­hof wor­den ge­bruikt door de Eerste Ka­mer. De se­na­to­ren kun­nen hun de­bat­ten voe­ren in de be­staan­de ver­ga­der­zaal van het ma­jes­tu­eu­ze stads­pa­leis. De Se­naat zou ei­gen­lijk net als de Twee­de Ka­mer naar het Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken gaan. In de­ze kan­toor­ko­los, met de bij­naam Apen­rots, moest een apar­te of­fi­ci­ë­le in­gang wor­den ge­bouwd voor de Eerste Ka­mer. Dat is nu dus niet meer no­dig. De re­no­va­tie van het Bin­nen­hof staat ge­pland voor de pe­ri­o­de 2020 tot 2025. (De Te­le­graaf/ foto: hd4wall­pa­pers.net)

Het Cats­huis in Den Haag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.