Tbs voor dood­slaan buur­man met bloem­bak en blik bier

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

SCHIJNDEL - Een 50-ja­ri­ge man uit Schijndel heeft gis­te­ren in ho­ger be­roep tbs met dwang­ver­ple­ging op­ge­legd ge­kre­gen voor het do­den van zijn buur­man. Hij sloeg in 2014 zijn buur­man met een bloem­bak en een blik bier net zo lang op zijn hoofd, tot de man over­leed. In eerste aan­leg was hij ver­oor­deeld tot acht jaar ge­van­ge­nis­straf. Het ge­rechts­hof in Den Bosch oor­deel­de ech­ter dat de man van­we­ge zijn psy­chi­sche stoor­nis vol­le­dig on­toe­re­ke­nings­vat­baar is en hem daar­om geen straf op­ge­legd kan wor­den. Het Open­baar Mi­nis­te­rie had in ho­ger be­roep ook om tbs ge­vraagd. De man ver­keer­de des­tijds in een ern­sti­ge psy­cho­se. Hij dacht dat zijn buur­man ach­ter de vlieg­ramp met MH17 zat en dat hij de we­reld al­leen kon be­hoe­den voor de on­der­gang door de man te do­den.

Het hof acht de kans op her­ha­ling groot en daar­om is be­han­de­ling nood­za­ke­lijk. “Het is daar­bij van be­lang dat de ver­dach­te zijn me­di­ca­tie blijft ne­men en dat er struc­tuur en toe­zicht zal zijn”, ver­klaart het hof over de straf.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.