Ver­e­nigd Ko­nink­rijk ver­wacht flink min­der eco­no­mi­sche groei

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LON­DEN - Het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk heeft de ra­ming van zijn eco­no­mi­sche groei flink ver­laagd. Er wordt voor vol­gend jaar niet lan­ger een groei van 2,2 pro­cent, maar van 1,4 pro­cent ver­wacht.

Dat heeft de Brit­se mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën Phi­lip Ham­mond be­kend­ge­maakt, meldt pers­bu­reau Bloom­berg gis­te­ren. Ham­mond stelt dat de Brit­se eco­no­mie ver­ras­send veer­krach­tig blijkt te zijn. On­danks de keu­ze van het Brit­se volk voor een ver­trek uit de EU, is de ver­wach­ting voor dit jaar maar met een frac­tie bij­ge­steld. Er wordt voor dit jaar een groei van 2 pro­cent ver­wacht. In maart werd nog uit­ge­gaan van 2,1 pro­cent. Te­ge­lij­ker­tijd is de groei van de werk­ge­le­gen­heid af­ge­no­men en staan de in­ko­mens van huis­hou­dens on­der druk door de in­fla­tie. Van­we­ge de brexit is het vol­gens Ham­mond ‘be­lang­rij­ker dan ooit’ om de zwak­tes van de Brit­se eco­no­mie aan te pak­ken. “On­ze taak is nu om on­ze eco­no­mie voor te be­rei­den en weer­baar te ma­ken voor als we de EU ver­la­ten”, zegt Ham­mond. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.