Da­lai La­ma wil aan­ko­mend pre­si­dent Do­nald Trump ont­moe­ten

Times of Suriname - - BUITENLAND -

THAI­LAND - De Ti­be­t­aan­se gees­te­lijk lei­der Da­lai La­ma wil de aan­ko­mend Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump ont­moe­ten. Tij­dens een be­zoek aan de Mon­gool­se hoofd­stad Ulaan­baatar zei de Da­lai La­ma dat hij de Ver­e­nig­de Sta­ten al­tijd al be­schouwd heeft als een lei­den­de na­tie van de vrije we­reld. ‘’Tij­dens de ver­kie­zin­gen heb­ben de pre­si­dents­kan­di­da­ten veel vrij­heid om te zeg­gen wat ze wil­len. Maar een­maal ge­ko­zen heb­ben ze de ver­ant­woor­de­lijk­heid om hun vi­sie te ver­ta­len naar de re­a­li­teit”, zegt Da­lai La­ma Pre­si­dent Barack Oba­ma heeft in de af­ge­lo­pen acht jaar vier keer de ver­ban­nen gees­te­lijk lei­der ont­moet. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.