Or­kaan Ot­to na­dert Mid­den-Ame­ri­ka

Times of Suriname - - BUITENLAND -

PANAMA - De tro­pi­sche storm Ot­to heeft dins­dag de kracht van een or­kaan be­reikt. De or­kaan be­haalt snel­he­den van 120 ki­lo­me­ter per uur en na­dert Mid­den-Ame­ri­ka. Me­te­o­ro­lo­gen voor­spel­len dat de or­kaan de ko­men­de da­gen in kracht gaat toe­ne­men, schrijft pers­bu­reau Mo­ge­lijk is Ot­to al aan in het oos­ten van Costa Ri­ca of Ni­ca­ra­gua aan­ge­ko­men. In Panama heeft de or­kaan al aan drie men­sen het le­ven ge­kost. Co­lom­bia, Costa Ri­ca en Ni­ca­ra­gua heb­ben hun in­wo­ners of­fi­ci­eel ge­waar­schuwd voor de or­kaan. In Costa Ri­ca wor­den 4.000 men­sen ge­ë­va­cu­eerd. In het Mid­denA­me­ri­kaan­se land is nog nooit een or­kaan aan land ge­ko­men, mel­den me­te­re­o­lo­gen.

(NU.nl)

In Panama Ci­ty viel een boom op een jon­gen, wat hem het le­ven heeft ge­kost. (NU.nl)

AP.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.