Hoog­ste wa­ter­glij­baan ter we­reld wordt ge­sloopt

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De hoog­ste wa­ter­glij­baan van de we­reld wordt ge­sloopt na een do­de­lijk on­ge­luk af­ge­lo­pen au­gus­tus. Dat maak­te het Sch­lit­ter­bahn Wa­ter­park in de Ame­ri­kaan­se stad Kansas Ci­ty dins­dag be­kend.

Slacht­of­fer Ca­leb Sch­wab (10) werd ont­hoofd tij­dens zijn af­da­ling van de Ver­ruckt­glij­baan. Vol­gens twee park­be­zoe­kers kon dat ge­beu­ren door­dat de be­scher­men­de ny­lon schou­der­ban­den tij­dens de af­da­ling los kwam te zit­ten. Sch­wab zat in een raft met twee vrouwen die al­le­bei lich­te ver­won­din­gen aan het on­ge­val over­hiel­den. Het park wacht op goed­keu­ring van de recht­bank voor­dat de glij­baan daad­wer­ke­lijk weg­ge­haald kan wor­den. Dat ge­beurt pas als het on­der­zoek af­ge­rond is. Kort na het on­ge­val be­sloot het pret­park al om de glij­baan de rest van het sei­zoen te slui­ten.

‘The Ver­ruckt’ stond be­kend als de hoog­ste wa­ter­glij­baan ter we­reld en was meer dan 50 me­ter hoog. De boot­jes be­haal­den tij­dens de af­da­ling snel­he­den tot 80 ki­lo­me­ter per uur. Deel­ne­mers moesten min­stens 1 me­ter 37 lang zijn en er gold een mi­ni­mum­leef­tijd van 14 jaar.

(HLN)

Ca­leb Sch­wab (10) werd ont­hoofd tij­dens zijn af­da­ling van de Ver­ruckt-glij­baan. (BN De Stem)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.