Ay­a­tol­lah waar­schuwt VS voor lan­ge­re sanc­ties

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IRAN - De Iraan­se gees­te­lij­ke lei­der ay­a­tol­lah Ali Kha­men­ei heeft gis­te­ren de VS ge­waar­schuwd om de hui­di­ge sanc­ties niet met tien jaar te ver­len­gen. Kha­men­ei stelt op zijn web­si­te dat het voort­zet­ten van de maat­re­ge­len in strijd zijn met de atoom­deal en meldt dat Te­he­ran ver­gel­dings­maat­re­ge­len zal ne­men. De Ame­ri­kaan­se Twee­de Ka­mer stem­de de­ze maand voor tien jaar ver­len­ging van het sanc­tie­pak­ket te­gen Iran. On­der meer om Iran zich te la­ten hou­den aan de atoom­deal. In ja­nu­a­ri on­der­te­ken­den de groot­ste mo­gend­he­den een ak­koord over het af­bou­wen van het atoom­pro­gram­ma van Iran. In­ter­na­ti­o­na­le sanc­ties zou­den als te­gen­pres­ta­tie staps­ge­wijs wor­den af­ge­bouwd. On­der het Ame­ri­kaan­se sanc­tie­pak­ket val­len ook maat­re­ge­len die voor de nu­cle­ai­re ac­ti­vi­tei­ten van Iran stam­men. De Se­naat en pre­si­dent Barack Oba­ma moe­ten zich nog over de ver­len­ging bui­gen.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.