Ne­gen do­den door ar­til­le­rie­vuur in Kashmir

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IN­DIA - In­di­a­se ar­til­le­rie­be­schie­tin­gen in het grens­ge­bied tus­sen In­dia en Pa­k­is­tan heb­ben gis­te­ren aan ten min­ste ne­gen men­sen het le­ven ge­kost. Elf men­sen raak­ten ge­wond. In een dorp op zo’n hon­derd ki­lo­me­ter van Mu­zaffa­ra­bad, de Pa­k­is­taan­se hoofd­stad van Kashmir, werd een bus ge­raakt, mel­den de Pa­k­is­taan­se au­to­ri­tei­ten. De aan­val is mo­ge­lijk een ver­gel­ding voor de dood van drie sol­da­ten aan de kant van het In­di­a­se le­ger, die in een hin­der­laag lie­pen. Span­nin­gen tus­sen bei­de lan­den zijn de laat­ste tijd hoog op­ge­lo­pen. Een van de be­lang­rijk­ste twist­ap­pels is de regio Kashmir, waar bei­de lan­den aan­spraak op ma­ken.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.