Ibra­hi­mo­vic lan­ger bij Man­ches­ter Uni­ted

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Man­ches­ter Uni­ted gaat de op­tie in het con­tract van Zla­tan Ibra­hi­mo­vic lich­ten. De spits te­ken­de af­ge­lo­pen zo­mer een con­tract voor één sei­zoen op Old Traf­ford, met een op­tie op een ex­tra jaar. De­ze wordt dus ge­ac­ti­veerd.

“Zla­tan heeft een con­tract voor één jaar met een op­tie op nog een jaar. Die op­tie gaan wij lich­ten, dus Zla­tan speelt de ko­men­de an­der­half jaar nog voor ons”, ver­tel­de ma­na­ger Jo­sé Mour­in­ho woens­dag op de pers­con­fe­ren­tie aan de En­gel­se pers. Vol­gens de Por­tu­gees is zijn Zweed­se ster­aan­val­ler ge­luk­kig in En­ge­land: “Hij houdt van zijn le­ven als voet­bal­ler hier. Uni­ted is zijn laat­ste gro­te uit­da­ging en over an­der­half jaar kan hij gaan en staan waar hij wil.” Mour­in­ho sprak ook nog over het Eu­ro­pa Le­a­gue­du­el van don­der­dag­avond met Fey­en­oord; hij hoopt de sup­por­ters van the Red De­vils snel mooie re­sul­ta­ten te schen­ken.

“We heb­ben de fans te­leur­ge­steld met een aan­tal slech­te re­sul­ta­ten. Dit wil­len we snel ver­be­te­ren, want de toe­wij­ding van de sup­por­ters is ge­wel­dig. On­ze re­sul­ta­ten zijn nog niet fan­tas­tisch, maar ge­luk­kig we­ten de sup­por­ters dat we ons best doen”, al­dus Mour­in­ho.

(VZ)

Man­ches­ter Uni­ted gaat de op­tie in het con­tract van Zla­tan Ibra­hi­mo­vic lich­ten. De spits te­ken­de af­ge­lo­pen zo­mer een con­tract voor één sei­zoen op Old Traf­ford, met een op­tie op een ex­tra jaar. De­ze wordt dus ge­ac­ti­veerd. (Foto: Voet­bal­zo­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.