STYX MN CAR CEN­TER HEEFT fi­NA­LE IN ZICHT

Times of Suriname - - SPORT -

ZAAL­VOET­BAL – Styx MN Car Cen­ter won de eerste wed­strijd van de play-offs van de der­de klas­se van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond met 4-3 van Sti­bu­la en heeft de fi­na­le al in zicht. Van­daag wordt game 2 ge­speeld en als Styx MN Car Cen­ter dit du­el wint, dan zal het zich recht­streeks plaat­sen voor de fi­na­le van de­ze klas­se, ter­wijl Sti­bu­la via de her­kan­singserie nog een kans zal krij­gen om de fi­na­le te ha­len.

Sti­bu­la was heer en mees­ter in de al­ge­me­ne ron­de en plaatste zich als kop­lo­per voor de play-offs. Het was het fa­vo­rie­te team in de­ze se­rie, maar Styx MN Car Cen­ter speel­de col­lec­tief een ster­ke wed­strijd in game 1 en won de­ze ver­diend. De kop­lo­per van de al­ge­me­ne ron­de moet ho­pen op een be­te­re pres­ta­tie van de spe­lers en voor­al van Renal­do To­lud, die in de vo­ri­ge wed­strijd twee keer tref­ze­ker was, maar de­ze tref­fers wa­ren niet vol­doen­de voor een ze­ge. Styx MN Car Cen­ter heeft de smaak te pak­ken en zal ho­pen op her­ha­ling van de pres­ta­tie van game 1.

In de an­de­re se­rie speelt Bar­ka de twee­de game te­gen Pen­ta­gon 3. Game 1 werd ge­won­nen door Bar­ka met 7-6. Als Bar­ka van­daag wint, zal het zich plaat­sen voor de her­kan­singserie, ter­wijl Pen­ta­gon 3 uit de com­pe­ti­tie zal lig­gen. Bij winst voor Pen­ta­gon 3, komt de se­rie­stand op 1-1, dan zal er een der­de be­slis­sen­de wed­strijd ge­speeld wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.