Coen­trao ging in de fout

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Fa­bio Coen­trao was dins­dag­avond de schle­miel in de Cham­pi­ons Le­a­gue-ze­ge van Re­al Ma­drid bij Spor­ting Por­tu­gal (1-2). De ver­de­di­ger claim­de in het straf­schop­ge­bied hands van Joel Camp­bell en stak zijn hand op. De aan­val­ler van Spor­ting werk­te de bal daar­na ech­ter te­gen de arm van Coen­trao aan en Wil­li­am Col­lum wees naar de stip.

Adrien Sil­va schoot van­af elf me­ter de 1-1 bin­nen, maar dank­zij een ra­ke kop­bal van Ka­rim Ben­ze­ma ze­ge­vier­de Re­al Ma­drid als­nog. “Het was een gro­te fout van mij”, zo ver­zucht­te Coen­trao na af­loop. “Een heel dom­me fout. Maar ik had veel pech. Ik gaf aan dat het hands was, om­dat het hands was, maar dat kan ik op zo›n mo­ment niet doen. Ik moet ge­con­cen­treerd spe­len en dat heb ik niet ge­daan.”

Coen­trao speel­de vo­rig sei­zoen op huur­ba­sis voor AS Mo­na­co en komt dit sei­zoen maar wei­nig in de plan­nen van Zi­né­di­ne Zi­da­ne voor. De links­back speel­de dins­dag pas zijn der­de wed­strijd van de voet­bal­jaar­gang. “Het zal moei­lijk wor­den om te spe­len. Ik ben slecht en ik heb de bes­te links­back ter we­reld voor mij. Mar­celo is on­ge­loof­lijk goed be­zig. Ik moet me­zelf la­ten zien in de mi­nu­ten die ik krijg van de trai­ner, maar ik speel slecht. Ik moet ver­an­de­ren. Dat kan al­leen door hard te wer­ken. Mijn ploeg­ge­no­ten steu­nen mij.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.