Re­al wil con­tract Is­co ver­len­gen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Re­al Ma­drid en Is­co heb­ben de in­ten­tie om de han­den nog ja­ren in­een te slaan. De mid­den­vel­der be­schikt over een con­tract tot me­dio 2018 en wordt re­gel­ma­tig in ver­band ge­bracht met clubs als Tot­ten­ham Hot­spur en Man­ches­ter Uni­ted, om­dat hij on­te­vre­den zou zijn met zijn speel­tijd in het San­tia­go Ber­na­béu. Zelf laat Is­co daar ech­ter niets van mer­ken.

De mid­den­vel­der werd dins­dag­avond hal­ver­we­ge de twee­de helft ge­wis­seld te­gen Spor­ting Por­tu­gal (1-2 ze­ge). In to­taal stel­de Zi­né­di­ne Zi­da­ne de Span­jaard dit sei­zoen in ne­gen van de acht­tien of­fi­ci­ë­le wed­strij­den op als ba­sis­spe­ler. De Spaan­se me­dia ver­wach­ten niet dat Is­co kan re­ke­nen op een sa­la­ris­ver­ho­ging en spe­cu­le­ren al over zijn af­scheid.

“De club en ik kij­ken al­le­bei uit naar een con­tract­ver­len­ging en we ho­pen er­uit te ko­men”, re­a­geert de 24-ja­ri­ge tech­ni­cus in ge­sprek met Mar­ca. “Ik kom nu ge­re­geld aan spe­len toe en ik ben blij om het team te kun­nen hel­pen.” De af­ge­lo­pen pe­ri­o­de zet­ten Lu­cas Vá­z­quez, To­ni Kroos, Lu­ka Mo­d­ric, Ga­reth Ba­le en Cris­ti­a­no Ro­nal­do reeds hun krab­bel on­der een nieuw con­tract in Ma­drid.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.