Pe­li­cans wint drie op rij

Times of Suriname - - SPORT -

BAS­KET­BAL - New Or­leans Pe­li­cans heeft na een be­roer­de start van het NBA­sei­zoen zijn draai ge­von­den. De ploeg won in At­lan­ta over­tui­gend van Hawks (94112) en heeft nu drie wed­strij­den op rij ge­won­nen. Pe­li­cans stond na het eerste kwart al twin­tig pun­ten voor en ver­loor daar­na geen mo­ment grip op de wed­strijd. Tim Fra­zier was de bes­te man op het veld met 21 pun­ten en 14 re­bounds voor de be­zoe­kers. Antho­ny Davis be­land­de al vroeg in de wed­strijd in het pu­bliek en keer­de door een pijn­lij­ke knie pas in het vier­de kwart weer te­rug. De ster­spe­ler van New Or­leans kwam tot 13 pun­ten. Na­dat de eerste acht wed­strij­den van het sei­zoen ver­lo­ren gin­gen, is sinds de be­vrij­den­de over­win­ning op Mil­wau­kee Bucks al­les an­ders voor Pe­li­cans. De ploeg heeft vijf van de laat­ste ze­ven wed­strij­den ge­won­nen en be­gint lang­zaam naar de mid­den­moot in de Wes­tern Conference te klim­men.

Voor Hawks lig­gen de za­ken heel an­ders. Vo­ri­ge week deel­de het team van cen­ter Dwight Ho­ward nog de kop­po­si­tie in de Eas­tern Conference, maar het ver­lies te­gen Pe­li­cans was al­weer de der­de ne­der­laag op rij. Toch ziet de er­va­ren Ho­ward dat niet als een pro­bleem. “Ik denk dat dit goed voor ons gaat uit­pak­ken. De­ze te­gen­slag gaat ons al­leen maar ster­ker ma­ken.” Hawks staat met ne­gen over­win­nin­gen en vijf ne­der­la­gen nog net twee­de. NBA-kam­pi­oen Cle­ve­land Ca­va­liers voert de rang­lijst aan met 10-2.

(NOS)

Antho­ny Davis van New Or­leans Pe­li­cans scoor­de der­tien pun­ten voor zijn team. (Foto: ESPN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.