Rost­ov ver­rast Bay­ern

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - FK Rost­ov heeft woens­dag voor een ver­ras­sing ge­zorgd door in ei­gen huis te win­nen van Bay­ern Mün­chen in de groeps­fa­se van de Cham­pi­ons Le­a­gue. De num­mer zes van Rus­land ver­sloeg Bay­ern met 3-2. Daar­mee heeft Rost­ov een goe­de uit­gangs­po­si­tie ver­wor­ven voor plaat­sing voor de Eu­ro­pa Le­a­gue. De club staat na vijf wed­strij­den op vier pun­ten. In het Olimp2-sta­di­on kwam Bay­ern in de 35ste mi­nuut nog wel op voor­sprong door een goal van Dou­g­las Costa. Vlak voor rust maak­te Sardar Az­moun ge­lijk, na­dat ver­de­di­ger Jé­rô­me Boa­teng zich in het straf­schop­ge­bied ge­mak­ke­lijk uit liet kap­pen. Kort na rust ging Boa­teng we­der­om in de fout door een pe­nal­ty te ver­oor­za­ken. De Rus Dmi­tri Po­loz faal­de niet oog in oog met doel­man Sven Ul­reich. Lang kon de thuis­ploeg niet ge­nie­ten van de voor­sprong, om­dat Ju­an Ber­nat op aan­ge­ven van Fran­ck Ri­bé­ry de 2-2 maak­te. Een kwar­tier la­ter te­ken­de Chr­s­ti­an No­boa met een vrije trap als­nog voor de eerste ze­ge van Rost­ov. Bay­ern Mün­chen blijft door de ne­der­laag ste­ken op ne­gen pun­ten in groep D. In groep B maak­ten Be­sik­tas en Ben­fi­ca er woens­dag­avond een spek­ta­kel­stuk van. De Por­tu­ge­zen le­ken op weg naar de vol­gen­de ron­de van de Cham­pi­ons Le­a­gue door bij rust in Istan­bul met 0-3 te lei­den. Gon­ca­lo Gue­dos, Nel­son Se­me­do en Lju­bo­mir Fej­sa zorg­den voor de goals. In de twee­de helft kwa­men de Tur­ken, me­de door een prach­ti­ge om­haal van Cenk Tos­un en la­te tref­fers van Ri­car­do Qu­a­res­ma en Vin­cent Abou­bakar, nog ver­ras­send langs­zij.

(Nus­port)

Tho­mas Mu­el­ler van Bay­ern Mün­chen (r) en Cesar Na­vas van FK Rost­ov strij­den om de bal. (Foto: Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.