Wisse ver­slaat ook Riz­ki

Times of Suriname - - SPORT -

THAIBOKS - Do­no­van Wisse, we­reld­kam­pi­oen en IRO-belthou­der, heeft tij­dens En­fu­si­on 43 in Mart­i­niPla­za Groningen, Ne­der­land, ook Mo­ham­med Riz­ki ver­sla­gen. De­ze Su­ri­naam­se kick­bok­ser is on­der de pa­ra­plu van Team Wisse tot nog toe on­ge­sla­gen.

Na een flin­ke dreun te heb­ben ge­had in de laat­ste mi­nuut van de eerste ron­de, wens­te Riz­ki de twee­de ron­de niet te star­ten, van­we­ge pijn in zijn been. In de­ze 3x3 82kg A-klas­se­par­tij werd het voor Wisse een over­win­ning door mid­del van op­ga­ve. “Het gaat dit jaar heel goed met mij en ik zit lek­ker in mijn vel. Mijn ver­wach­tin­gen voor de­ze par­tij wa­ren heel goed. En­fu­si­on is een groot eve­ne­ment dus ik wil­de hard mijn best doen”, al­dus Wisse. “Ik ben te­gen Riz­ki ge­woon scherp ge­ble­ven en heb ge­woon mijn ding ge­daan. Ik wil­de wel op KO win­nen, maar heb er niet spe­ci­aal op ge­werkt, dus als het komt dan komt het”, zegt Wisse ver­der.

Vol­gens hem is zijn ma­na­ge­ment nu al in on­der­han­de­ling met En­fu­si­on voor een vol­gen­de ge­vecht bij de­ze gro­te or­ga­ni­sa­tie. Voor wat Su­ri­na­me be­treft, zal Wisse in de­cem­ber van dit jaar uit­ko­men te­gen Jos­hua Kar­sters. “Ik train veel bij Sim­son Gym NL en ver­keer voor het ga­la in de­cem­ber na­tuur­lijk in top­vorm. Ver­der wil ik voor mijn ge­vecht te­gen Riz­ki ie­der­een in Su­ri­na­me be­dan­ken en voor­al mijn fans voor hun sup­port en vraag een­ie­der om mij te blij­ven sup­por­ten” , al­dus Wisse. Hij sluit een gooi naar de gro­te Glo­ry niet uit. TROEFCALL – Ek­ta heeft ein­de­lijk weer ge­won­nen in de troef­call­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Troef­call­bond. Na vijf ne­der­la­gen op rij ge­le­den te heb­ben, wist het in de 22ste speel­ron­de te win­nen van Vic­to­rie met 79-70. Kop­pel Wal­di Hart-Re­na­ta

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.