CA­tHEr­I­nE KAsLAn zorGt voor vEr­rAs­sInG

Times of Suriname - - SPORT -

SCHAKEN - In de U-20da­mes­klas­se van de ZuidA­me­ri­kaan­se schaak­kam­pi­oen­schap­pen heeft on­ze na­ti­o­na­le jeugd­kam­pi­oen bij de U-20-da­mes, WCM Ca­ther­i­ne Kaslan, voor de eerste ver­ras­sing ge­zorgd door in de eerste ron­de te win­nen van de ho­ger ge­rang­schik­te WFM Bre­a­na Bosquez uit Ecu­a­dor. In de twee­de ron­de wist WFM Bosquez zich goed te her­stel­len en won van Co­rals Pa­ti­no Gar­cia uit Ve­ne­zu­e­la. De Chi­l­een­se WFM Ja­viera Go­mez, die de hoog­ste ra­ting heeft in dit toer­nooi, wist ook haar twee­de par­tij te win­nen te­gen WCM An­vi­ti Ad­hin. De na­ti­o­na­le da­mes­kam­pi­oen, WFM Rosan­ge­la dos Ra­mos, en de na­ti­o­na­le jeugd­kam­pi­oen bij de da­mes, WCM Ca­ther­i­ne Kaslan won­nen hun twee­de par­tij te­gen res­pec­tie­ve­lijk Sa­day El­li­ot en WCM Vic­to­ria Kaslan. WFM Kaith­lyn Tjong Tjin Joe wist, na een re­mi­se in de eerste ron­de, haar eerste winst te boe­ken te­gen Alexan­dra Kaslan.

Ca­ther­i­ne Kaslan, Dos Ra­mos en Ja­viera Be­len vor­men de kop­groep met twee pun­ten. Tjong Tjin Joe staat op de vier­de plaats met 1.5 pun­ten. Bosquez en Gar­cia be­zet­ten de vijf­de plaats met een punt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.