SrE­fi­DEn­sI vrouwEn­voEtBALtoEr­nooI op Komst

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – In ver­band met Sre­fi­den­si zal op vrij­dag en za­ter­dag in Nickerie, Le­ly­dorp en Paramaribo een vrouwen­voetbaltoer­nooi ge­or­ga­ni­seerd wor­den door de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond. In Nickerie zal een vrou­wen­voet­bal­team van het rijst­dis­trict, Wa­ge­nin­gen, Sa­ram­ac­ca en Coro­nie mee­doen aan dit toer­nooi. In Le­ly­dorp zal een team van Pa­ra, Po­wak­ka, Bro­ko­p­on­do en Al­bi­na spe­len. De wed­strij­den wor­den ge­speeld in het Sing­sta­di­on. In Paramaribo zul­len Mero­dia, As­co­na, Oe­ma So­so, Dos­ko, Su Sport Ta­lent en Evi­ta mee­doen. De wed­strij­den zul­len af­ge­werkt wor­den in het Es­sed­sta­di­on. Mor­gen speelt Sa­ram­ac­ca te­gen Wa­ge­nin­gen en Nickerie komt uit te­gen Coro­nie. Za­ter­dag is Coro­nie de te­gen­stan­der van Wa­ge­nin­gen en Nickerie treft Sa­ram­ac­ca. In Le­ly­dorp speelt mor­gen Po­wak­ka te­gen Bro­ko­p­on­do en Pa­ra neemt het op te­gen Al­bi­na. Za­ter­dag staat Al­bi­na te­gen­over Po­wak­ka en Pa­ra speelt te­gen Bro­ko­p­on­do. Mor­gen in Paramaribo neemt Evi­ta het op te­gen Su Sport Ta­lent, As­co­na speelt te­gen Dos­ko en Oe­ma So­so komt uit te­gen Mero­dia. Za­ter­dag is Mero­dia de te­gen­stan­der van Su Sport Ta­lent, Evi­ta treft Dos­ko en Oe­ma So­so speelt te­gen As­co­na.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.