Mes­si schiet Bar­ça langs Cel­tic

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - FC Bar­cel­o­na heeft op be­zoek bij Cel­tic een sim­pe­le ze­ge ge­boekt. De Ar­gen­tijn Li­o­nel Mes­si was ver­ant­woor­de­lijk voor de ge­he­le pro­duc­tie. Het werd in Cel­tic Park 0-2. Mes­si maak­te na ruim twin­tig mi­nu­ten zijn eerste tref­fer. Hij tik­te een voor­zet van ach­ter­uit in de kor­te hoek en liet doel­man Craig Gor­don kans­loos. Tien mi­nu­ten na rust ver­dub­bel­de Mes­si de sco­re van­af de straf­schop­stip.

Bar­cel­o­na leek in de slot­fa­se op 0-3 te ko­men, maar Luis Suárez wist een gro­te kans niet te be­nut­ten. De oud-Aja­cied schoot in de 83ste mi­nuut op aan­ge­ven van Mes­si op de bui­ten­kant van de paal. Mes­si heeft na zijn twee doel­pun­ten te­gen Cel­tic nu in to­taal 92 keer ge­scoord in de Cham­pi­ons Le­a­gue. Dat zijn er drie min­der dan Cris­ti­a­no Ro­nal­do, die dins­dag niet tot sco­ren kwam. Als ook de wed­strij­den om de wereldbeker en Su­per Cup wor­den mee­ge­re­kend, staat Mes­si nu op het ma­gi­sche ge­tal van 100.

Bar­cel­o­na ver­ze­ker­de zich met nog één wed­strijd te gaan van de groeps­winst. Man­ches­ter Ci­ty wist na­me­lijk niet te win­nen op be­zoek bij Borus­sia Mön­chen­g­lad­bach (1-1). Het ge­lijk­spel was wel ge­noeg om ze­ker te zijn van de vol­gen­de ron­de. Man­ches­ter Ci­ty is niet meer in te ha­len door num­mer drie Glad­bach. De Duit­se club heeft drie pun­ten min­der, maar het on­der­lin­ge re­sul­taat is in het voor­deel van Man­ches­ter Ci­ty.

Ar­sen­al-Pa­ris Saint Ger­main: 2-2, Lu­dogorets Raz­gradBa­sel: 0-0 en At­le­ti­co Ma­drid-PSV: 2-0. (Nos)

Li­o­nel Mes­si van Bar­cel­o­na (m) schiet het eerste doel­punt bin­nen. (Foto: UEFA)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.