Het zal be­ter gaan met Voor­waarts

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – “Voor­waarts zal al­les doen, om de pun­ten weer te pak­ken”, zegt as­sis­tent-trai­ner Werner Black­son. De geel­zwar­te for­ma­tie ont­vangt za­ter­dag Wal­king Boyz Com­pa­ny (WBC) thuis, bij de voortzetting van de top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond. Voor­waarts staat op de laat­ste plaats met geen en­kel punt, ter­wijl WBC op de vijf­de plaats staat met vier pun­ten.

Black­son geeft aan dat het team nog fou­ten maakt. De aan­slui­ting naar de aan­val­lers moet vol­gens hem be­ter wor­den. Voor­waarts werkt hard om de­ze fou­ten te cor­ri­ge­ren. Black­son zegt dat het team niet in de ge­ze­gen­de po­si­tie zit om spe­lers te ko­pen. De geel­zwar­te for­ma­tie moet het heb­ben van haar jeugd­af­de­ling. Voor­waarts is de pro­mo­ven­dus in de­ze klas­se. Black­son be­looft wel dat het be­ter zal gaan met het team dat zijn ope­nings­wed­strijd van Bo­to­p­asie met 2-0 ver­loor en in de twee­de ron­de van Ro­bin­hood met 4-1. Trai­ner Eu­ge­ne Ver­wey kent met WBC een goe­de start. Het team gaf een ze­ge weg te­gen Ro­bin­hood, door uit­ein­de­lijk 2-2 ge­lijk te spe­len, maar her­stel­de zich goed door van Bo­to­p­asie te win­nen met 2-1. Ver­wey zal daar­om al­les doen om het team on­ge­sla­gen te hou­den in de top­klas­se.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.