Ga­reth Ba­le mist El Clá­si­co

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ga­reth Ba­le mist hoogst­waar­schijn­lijk vol­gen­de week za­ter­dag de uit­wed­strijd van Re­al Ma­drid te­gen FC Bar­cel­o­na. De aan­val­ler heeft dins­dag een en­kel­bles­su­re op­ge­lo­pen in het du­el van zijn club met Spor­ting Por­tu­gal in de Cham­pi­ons Le­a­gue.

Ba­le liet woens­dag zijn bles­su­re on­der­zoe­ken in een zie­ken­huis. Vol­gens Re­al Ma­drid heeft de aan­val­ler zijn en­kel niet al­leen ont­wricht. Hij zou ook en­ke­le pe­zen in zijn voet heb­ben be­scha­digd. Re­al Ma­drid meldt nog niet hoe­lang Ba­le is uit­ge­scha­keld, maar de kans is le­vens­groot dat hij El Clá­si­co aan zich voor­bij moet la­ten gaan. Re­al Ma­drid is op dit mo­ment kop­lo­per van La Liga, met een voor­sprong van vier pun­ten op Bar­cel­o­na.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.