NArGIs FAKHrI EN RAJKuMMAr RAO IN

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Nargis Fakhri maak­te haar Hol­ly­wood­de­buut met Spy in 2015 en nu heeft ze in­ge­stemd met een an­de­re in­ter­na­ti­o­na­le film. De­ze keer is het een In­do-Ame­ri­kaan­se film ge­naamd 5 Wed­dings met Rajkummar Rao als haar cos­ter. Ze wordt voor het eerst te­gen­over Rajkummar ge­kop­peld in een film. 5 Wed­dings, ge­pro­du­ceerd door Nam­ra­ta Singh Gu­j­ral draait rond een Ame­ri­kaan­se jour­na­list die heel In­dia reist om een ver­haal te schrij­ven over brui­lof­ten in Bol­ly­wood voor een tijd­schrift co­lumn. Op de eerste foto van de film­sets zien. Rajkummar en Nargis er fan­tas­tisch uit in hun tra­di­ti­o­ne­le hu­we­lijk out­fits. Bo De­rek, die ge­no­mi­neerd werd bij Gol­den Glo­be awards voor de door­braak­film, 10 (1979) en Os­car ge­no­mi­neer­de Can­dy Clark heb­ben ook een rol in de In­do-Ame­ri­kaan­se film. Nargis zei eer­der: “Ik nam dit film­aan­bod, want ik voel­de me ver­bon­den met het per­so­na­ge. Ik heb een soort­ge­lijk le­vens­ver­haal. Het ka­rak­ter is Ame­ri­kaans, maar het heeft ook een mul­ti-et­ni­sche ach­ter­grond. Ze wordt in fei­te ge­dwon­gen om ver­bin­ding te ma­ken met haar ori­gi­ne, en het wordt een le­vens­ver­an­de­ren­de er­va­ring voor haar.” Dit is de eerste keer dat de ac­tri­ce een ty­pisch Pun­ja­bi­bruid gaat spe­len. “Nargis en Raj, zijn voor het eerst op het scherm ge­kop­peld. Het duo is in Chan­digarh voor de film­op­na­men en werd ge­spot tij­dens een emo­ti­o­ne­le brui­loft­scè­ne. Nargis heeft een ge­wel­di­ge tijd op de film­sets met Nam­ra­ta Gu­j­ral en Raj­ku­mar. Ze vind het fijn om met hen te wer­ken. Er is een ge­wel­di­ge sfeer op de set”, ver­telt een in­si­der. (in­di­a­ti­mes.com/ foto: bol­ly­woodmdb.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.