Sonam Kap­oor ge­ëerd bij

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Sonam Kap­oor ver­ras­te ons met haar pres­ta­ties in Neer­ja. Ve­len van ons wa­ren er ze­ker van dat de ac­tri­ce dit jaar en­ke­le prij­zen in de wacht zal sle­pen. Het ziet er­naar uit dat dit echt gaat ge­beu­ren. Hoe­wel het award­sei­zoen nog niet be­gon­nen is, heeft Sonam haar eerste award bij de Asia­vi­si­on Awards 2016 al ont­van­gen. De 11e edi­tie van de pres­ti­gi­eu­ze award­s­how werd een paar da­gen te­rug in de Ver­e­nig­de Ara­bi­sche Emi­ra­ten, in het Shar­jah Cric­ket sta­di­on ge­hou­den. De award­s­how eert In­di­a­se ar­ties­ten en tech­ni­ci. Sonam won de Ac­tri­ce Award voor haar rol in Neer­ja. De ac­tri­ce zag er prach­tig uit in een zwart flu­we­len jurk. Bol­ly­wood fas­hi­o­nis­ta was erg blij toen de award aan haar over­han­digd werd. Ze sprak met het pu­bliek en an­de­re be­roemd­he­den tij­dens het eve­ne­ment. Rad­hi­ka Ap­te werd ook be­kroond voor haar uit­ste­ken­de pres­ta­ties in Par­ched, Pho­bia en Ka­bali. Amy Jack­son ont­ving ook een award voor ex­cel­len­tie in Ta­mil Ci­ne­ma, ter­wijl Ta­m­aan­nah Bha­tia de bes­te ac­tri­ce (Ta­mil) award voor Dha­na Du­rai kreeg. Ac­teur Ram Cha­ran kreeg de award voor de Jeug­dicoon van het Jaar. Is dat niet ge­wel­dig? Rad­hi­ka zag er fan­tas­tisch uit in een blauw-zil­ve­ren jurk, ter­wijl Tam­man­nah ele­gant er­uit zag in een blau­we jurk. Het was ech­ter de mooie Amy Jack­son, die de show stal met haar ro­ze jurk. Ko­mend jaar wordt Sonam sa­men met Swa­ra Bhas­kar en Kar­ee­na Kap­oor Khan in Vee­re Di Wed­ding ge­zien. (bol­ly­wood­li­fe.com / foto: i.ytimg.com)

Bes­te

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.