KrIJGt EEN vEr­vOLG

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Baag­hi, met in de hoofd­rol­len Ti­ger Shroff en Shrad­dha Kap­oor, was eer­der dit jaar een kas­kra­ker. De film sprak aan van­we­ge de ge­wel­di­ge ac­tie­scè­nes en di­ver­se stunts. Er was al eer­der spra­ke van een ver­volg, maar Shrad­dha zou geen deel kun­nen uit­ma­ken van de cast. Ech­ter, het lijkt er­op dat de 29-ja­ri­ge ac­tri­ce toch heeft in­ge­stemd voor de film. Zo is de ori­gi­ne­le cast weer com­pleet. De film was ge­re­gis­seerd door Shab­bir Khan, maar pro­du­cent Sa­jid Na­diad­wala heeft dit­maal iets an­ders voor ogen. Hij heeft Ah­med Khan ge­vraagd de re­gie op zich te ne­men. “Ah­med en zijn team zijn be­gon­nen met het ver­haal, dat zich af­speelt in Shang­hai. Hij is al be­gon­nen met de pre­pro­duc­tie. We wil­len er­gens rond de zo­mer be­gin­nen met de op­na­mes”, al­dus een pro­duc­tie­me­de­wer­ker. “In het ver­volg barst het op­nieuw van de ac­tie­scè­nes en stunts. We zijn van plan om een trai­ner uit Chi­na over te la­ten vlie­gen om Ti­ger te trai­nen”, voegt hij toe. Shrad­dha be­gint in ja­nu­a­ri met de film­op­na­mes van de Hasee­na Par­kar bio­pic, ‘De ko­nin­gin van Mum­bai’. De­ze film wordt naar ver­luidt sa­men met Chef van Bol­ly­wood­ac­teur Saif Ali Khan vol­gend jaar in ju­li uit­ge­bracht. Ze be­reidt zich nu voor op de pro­mo­tie van haar nieu­we film OK Jaanu van re­gis­seur Shaad Ali. Hij is een of­fi­ci­ë­le re­ma­ke van de Ta­mil­film OK Kan­ma­ni, ge­re­gis­seerd door Ma­ni Rat­nam.

(bol­ly­wood.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.