Voor­Meghan­Mar­kle

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Meghan Mar­kle en prins Har­ry zijn of­fi­ci­eel een set­je en Suits-col­le­ga Sa­rah Raf­fer­ty is heel blij voor het stel. “Nor­maal geef ik geen re­ac­tie op het pri­véle­ven van col­le­ga’s, maar ui­ter­aard, dit is ge­wel­dig”, zei ze te­gen

AP. “Ik ben heel erg blij voor haar”, al­dus Sa­rah, in Suits ook wel be­kend als de door­tas­ten­de se­cre­ta­res­se Don­na. Vol­gens meer­de­re bron­nen heeft Meghan prins Wil­li­am en prinses Ka­te al ont­moet. Ze zou be­gin de­ze maand in Ken­sing­ton Pala­ce ge­weest zijn. Voor­ma­lig ‘roy­al chef’ Dar­ren McGra­dy denkt dat moe­der prinses Di­a­na heel blij zou zijn ge­weest met Meghan als vrien­din voor Har­ry. “Ge­zien wat Meghan doet als vrij­wil­li­gers­werk en haar in­te­res­se in mo­de, had­den ze over zo­veel za­ken kun­nen pra­ten. Bo­ven­dien is ze prach­tig. Wie wil er nou niet een prach­ti­ge vrouw voor haar zoon?”

(De Te­le­graaf/foto: com­po­sure­ma­ga­zi­ne.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.