The Hoff ver­de­digtJus­tin­Bie­ber

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Jus­tin Bie­ber sloeg in Bar­cel­o­na een fan in het ge­zicht, om­dat de jon­gen hem via het au­to­raam wil­de aan­ra­ken. De zan­ger raak­te hem vol in zijn ge­zicht. Da­vid Has­sel­hoff heeft de ac­tie van de Ca­na­de­se su­per­ster ech­ter ver­de­digd. The Hoff vindt dat Jus­tin het recht had om de jon­gen te slaan. “Fans zijn he­le­maal door­ge­sla­gen man. Ik be­doel, wat wil die jon­gen nou ei­gen­lijk? Een hand­te­ke­ning? Zo­dat hij die kan ver­ko­pen? Dan kan hij ook klap­pen ver­wach­ten”, al­dus de Bay­watch­ster bij Good Mor­ning Bri­tain. Has­sel­hoff ver­volgt: “Je moet ons met res­pect be­han­de­len, dan krijg je ook res­pect te­rug.” Zelf heeft ook vaak last ge­had van fans. “Ze heb­ben mij ach­ter­volgd, ze spron­gen op mijn au­to en heb­ben mij goed­be­schouwd soms aar­dig bang ge­maakt.” Maar vol­gens de ac­teur zijn de mees­te van zijn fans ‘ge­wel­dig’ en wil­len ze voor­al ‘een sel­fie ma­ken’.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.