Frans­man ont­dekt 100 ki­lo goud in ge­ërfd huis

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een man die een huis erf­de in Évreux, Nor­man­dië, heeft daar 100 ki­lo goud ge­von­den. De waar­de van de vondst ligt rond de 3,5 mil­joen eu­ro, zo meldt pers­bu­reau AFP. “Er la­gen 5000 gou­den munt­stuk­ken, twee sta­ven van 12 ki­lo en 37 van 1 ki­lo”, ver­telt vei­ling­mees­ter Ni­co­las Fier­fort aan de Fran­se krant La Dé­pê­che. Het goud was erg goed ver­stopt en werd pas eind vo­ri­ge maand ont­dekt toen het huis door de na­be­staan­de werd leeg­ge­haald. Fier­fort: “Het lag on­der meu­bels, on­der sta­pels lin­nen­goed en in de bad­ka­mer.” Daar­naast was er ook goud ver­stopt in een whis­ky­fles en in een con­ser­ven­blik on­der een meu­bel. Het goud blijkt le­gaal te zijn ge­kocht in de ja­ren ‹50 en ‹60, aan­ge­zien er echt­heids­cer­ti­fi­ca­ten bij zijn ge­von­den. De buit is naar een vei­ling­huis in Évreux ge­bracht, waar het in­mid­dels ver­kocht is aan zo­wel Fran­se als in­ter­na­ti­o­na­le ko­pers. Naast de erf­ge­naam is ook de Fran­se Be­las­ting­dienst waar­schijn­lijk erg blij met de vondst: die heeft na­me­lijk recht op 45 pro­cent van het geld van­we­ge suc­ces­sie­rech­ten.

(AD/Foto: Eind­ho­vens Dag­blad)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.