Man gooit bas­ket­bal van 180 me­ter ho­ge dam door ring

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een Au­stra­li­ër is er­in ge­slaagd om een we­reld­re­cord te ves­ti­gen door een bas­ket­bal va­nop nooit ge­zie­ne hoog­te door een ring te gooi­en. De­rek Her­ron stond bo­ven­op een 180,968 me­ter ho­ge dam toen hij zijn De­rek en zijn vrien­den Brett Stan­ford en Scott Gaun­son van het YouTu­be-ka­naal ‘How Ri­di­cu­lous’ reis­den naar de Mou­voi­sin Dam in Va­lais, Zwitserland voor de re­cord­po­ging. De ke­rels ma­ken er hun mis­sie van om avon­tuur­lij­ke en spor­tie­ve stunts uit te voe­ren, ter­wijl ze daar­mee te­ge­lijk het goe­de doel steu­nen, in de eerste plaats kin­de­ren in ar­moe­de. Het re­cord van groot­ste hoog­te waar­op je een bas­ket­bal door een ring gooit, stond al eer­der op hun naam. In 2011 haal­den ze de ti­tel bin­nen va­nop een hoog­te van 66,89 me­ter en die stel­den ze zelf met­een twee keer scher­per. Tot de Ame­ri­kaan­se YouTu­bers van ‘Du­de Per­fect’ hem be­gin dit jaar over­na­men va­nop maar liefst 162,458 me­ter. Maar de jon­gens van ‘How Ri­di­cu­lous’ wil­den het re­cord te­rug. Eind sep­tem­ber reis­den ze daar­voor naar Zwitserland, voor een nieu­we po­ging va­nop een to­ren­ho­ge dam in de Al­pen. Bij zijn der­de po­ging was het raak voor De­rek. “Het was een on­wer­ke­lijk mo­ment”, ver­telt hij ach­ter­af. “Ik zag de bal naar de rand van de ring gaan en op­eens be­woog het net. Maar ik twij­fel­de nog al­tijd of het raak was. Tot ik Scott be­ne­den door het lint hoor­de gaan.” Het nieu­we re­cord werd ge­ve­ri­fi­eerd door Gui­ness World Re­cords en ge­pu­bli­ceerd op de be­ken­de si­te.

(Hln/Foto:hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.