Peu­ter houdt hoofd koel en belt nooD­num­mEr Als moE­DEr flAuw­vAlt

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een 3-ja­rig Brits meis­je heeft een on­der­schei­ding ge­kre­gen om­dat ze bui­ten­ge­woon door­tas­tend han­del­de toen haar moe­der plot­se­ling in el­kaar zak­te. De peu­ter bel­de di­rect het nood­num­mer. De moe­der van Isabelle Sol­ly viel flauw toen er geen an­de­re vol­was­se­nen in de buurt wa­ren. Isabelle pak­te de te­le­foon van haar moe­der en bel­de het Brit­se nood­num­mer 999. De hulp­dien­sten wa­ren heel erg ver­baasd dat het jon­ge meis­je wist wat ze moest doen. Am­bu­lan­ce­me­de­wer­ker Matt Coo­per die eerste hulp ver­leen­de, zegt dat ze het ex­treem goed deed, ‘ter­wijl het na­tuur­lijk een heel ang­stig mo­ment is voor een kind’. Isabelle bleef aan de lijn ter­wijl de am­bu­lan­ce naar het huis van de Sul­ly’s reed. De moe­der van Isabelle werd ge­hol­pen, maar bleek niets ern­stigs te heb­ben. De am­bu­lan­ce­me­de­wer­kers heb­ben Isabelle een on­der­schei­ding ge­ge­ven voor haar dap­per ge­drag. (Rtl nieuws/Foto:rtl nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.