Ba­by orang-oe­tan ge­red na 6 maan­den aan de ket­ting

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een ba­by orang-oe­tan is ge­red, na­dat zij ruim zes maan­den met ke­tens om haar nek­je zat vast­ge­bon­den in de keuken van een ge­zin uit Bor­neo. Het 18-maan­den ou­de aap­je, die de naam Bo­ni­ka draagt, werd vast­ge­ke­tend aan een plank ge­von­den, ter­wijl zij zich am­per kon be­we­gen. Een man ge­naamd Bapak Hen­dri­gus be­sloot het aap­je eer­der mee naar huis te ne­men na­dat hij haar in haar een­tje had ge­von­den, in het mid­den van een palm­olie­plan­ta­ge. Het aap­je zag er on­der­voed uit. Bo­ni­ka werd in de och­tend en avond vrij­ge­la­ten om te spe­len met het doch­ter­tje van Bapak, maar werd tus­sen­tijds vast­ge­ke­tend zo­dat zij niet kon ont­snap­pen. Uit­ein­de­lijk be­greep de fa­mi­lie waar Bo­ni­ka vast­zat dat het il­le­gaal en niet goed was om de orang-oe­tan als huis­dier te hou­den. Ze scha­kel­den de die­ren­be­scher­ming in. Die moesten maar liefst 200 ki­lo­me­ter rei­zen om het aap­je te red­den. “We zijn al­le­maal op­ge­lucht dat Bo­ni­ka nu in on­ze han­den is en goe­de ver­zor­ging krijgt, maar zijn ook zeer ver­drie­tig over wat er waar­schijn­lijk met haar moe­der ge­beurt is”, al­dus een me­de­wer­ker van de die­ren­be­scher­ming te­gen Me­tro UK. “Geen en­ke­le orang oe­tan­moe­der scheidt be­wust van haar ba­by, dus het is zeer waar­schijn­lijk dat haar moe­der dood is.” Bo­ni­ka wordt op dit mo­ment in ba­by­qua­ran­tai­ne ge­hou­den om te kij­ken of ze geen ziek­tes heeft. Daar­na wordt het aap­je op­ge­voed om uit­ein­de­lijk weer in het wild te kun­nen le­ven. (Me­tro­ti­me/ Foto:me­tro­ti­me.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.