Weet­jes - Weet­jes - Weet­jes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen

1248 - In de nacht van 24 op 25 no­vem­ber ko­men on­ge­veer 5.000 men­sen om door een berg­stor­ting aan de noord­flank van de Mont Gra­nier.

2014 - In de Ver­e­nig­de Sta­ten be­slist een on­der­zoeks­ju­ry om agent Dar­ren Wil­son niet te ver­vol­gen voor het dood­schie­ten van Michael Brown in Fer­gu­son af­ge­lo­pen au­gus­tus. De be­slis­sing leidt tot rel­len en plun­de­rin­gen, on­danks de op­roep van pre­si­dent Oba­ma om zich neer te leg­gen bij de uit­spraak.

Po­li­tiek

1963 - Pre­si­dent Lyn­don B. Jo­hn­son be­ves­tigt dat de Ver­e­nig­de Sta­ten mi­li­tai­re en eco­no­mi­sche steun zul­len blij­ven ver­le­nen aan Zuid-Viet­nam.

1990 - GroenLinks wordt op­ge­richt.

We­ten­schap en tech­no­lo­gie

1642 - Abel Tas­man “ont­dekt” Tas­ma­nië.

1969 - De Apol­lo 12 cap­su­le komt vei­lig neer in de Stil­le Oce­aan. Dit is het slot van de twee­de be­man­de reis naar de maan.

Ge­bo­ren

Ka­ther­i­ne Ma­rie Hei­gl (Was­hing­ton D.C., 24 no­vem­ber 1978) is een Ame­ri­kaans televisie- en film­ac­tri­ce. Voor haar bij­rol in de zie­ken­huis­se­rie Grey’s Ana­to­my won ze in 2007 een Em­my Award en werd ze zo­wel in 2007 als 2008 ge­no­mi­neerd voor een Gol­den Glo­be. Voor haar rol in de film­co­me­die Knock­ed Up werd ze ge­no­mi­neerd voor on­der meer een Sa­tel­li­te Award en een Em­pi­re Award. Heighl trouw­de op 23 de­cem­ber 2007. Het paar adop­teer­de in 2009 een ba­by uit Korea. In 2012 adop­teer­de het stel een twee­de kind, dit­maal een meis­je uit de Ver­e­nig­de Sta­ten. (foto: tvg­cdn.net)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.