Com­pe­ti­tie­ve va­der doet gym­oe­fe­nin­gen doch­ter na

Times of Suriname - - PANORAMA -

Zo­veel mo­ge­lijk sa­men wil­len doen met je kin­de­ren is een mooi stre­ven, maar de­ze va­der slaat daar­in wel­licht wat door. Hij pro­beert al­le gym­nas­tiek oe­fe­nenin­gen van zijn doch­ter na te doen, met flink wat val­par­tij­en en ge­stun­tel tot ge­volg. De beel­den zijn van­daag op YouTu­be ge­zet en daar­na ge­deeld op het po­pu­lai­re in­ter­net­fo­rum Red­dit. “Ik denk dat hij al­tijd al dol was op tur­nen, maar nooit de kans heeft ge­kre­gen of zich te veel schaam­de”, re­a­geert ie­mand on­der de vi­deo. “Maar nu heeft hij een ex­cuus ge­von­den om te doen wat hij al­tijd al wil­de.” Ie­mand an­ders maakt zich voor­al druk over de ach­ter­waart­se sal­to op de tram­po­li­ne. “Ik kon er nau­we­lijks naar kij­ken. Als amateur een back­flip op de­ze ma­nier doen is vra­gen om een ge­bro­ken nek.” Toch krijgt de spor­tie­ve va­der voor­al veel bij­val. “Va­der van het jaar”, zegt ie­mand. En: “Ik ben on­der de in­druk. Ik heb vroe­ger ook ge­turnd op school en kon in het be­gin de­ze din­gen echt nog niet. En de­ze man wordt al­leen maar be­ter.

(Gel­der­lan­der/Foto:gel­der­lan­der.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.