Eer­ste cre­ma­tie in Uit­kijk een feit

Times of Suriname - - BINNENLAND -

SARAMACCA - De eer­ste cre­ma­tie in het nieu­we cre­ma­tie­oord te Uit­kijk in het dis­trict Saramacca is een feit. Het stof­fe­lij­ke over­schot van de 88-ja­ri­ge Rad­j­pa­tie Na­rain-Ram­na­res, woon­ach­tig in De Goe­de Ver­wach­ting in Paramaribo, is don­der­dag ge­cre­meerd. Uit­vaart­be­drijf MJ Poe­se had de pri­meur. Kries Ga­ja­dien is de per­ma­nen­te be­heer­der die ter plaat­se woon­ach­tig is. Voor de for­ma­li­tei­ten was agent Vi­nes­h­koe­mar Sard­joe van res­sort Ja­ri­ka­ba aan­we­zig. Naast fa­mi­lie­le­den van de over­le­de­ne wa­ren di­s­tricts­com­mis­sa­ris Laks­miena­rain Doe­bay en an­de­ren aan­we­zig bij de­ze eer­ste cre­ma­tie. De voorzitter van Stich­ting Na­ti­o­na­le Uit­vaar­toor­den Su­ri­na­me, Sha­bir Is­haak, die ook de mo­tor was ach­ter het op­zet­ten van het oord, zei dat een wens van de stich­ting om een cre­ma­tie­oord in het dis­trict Saramacca te ves­ti­gen, in ver­vul­ling is ge­gaan. De stich­ting heeft er­aan ge­werkt om mid­dels do­na­ties zo­wel uit Su­ri­na­me als Ne­der­land een cre­ma­tie­oord op te zet­ten. Voor de bur­gers van Saramacca is het ge­mak­ke­lij­ker en goed­ko­per om hun over­le­den ge­lief­den te Uit­kijk te cre­me­ren.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.