Man schiet op in­bre­ker

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een man heeft woens­dag­och­tend op een in­bre­ker ge­scho­ten in zijn bui­ten­huis in Ja­ri­ka­ba. De in­bre­ker die be­kend­staat als Lan­ga, is ge­raakt in zijn arm en been en moest met de am­bu­lan­ce wor­den ver­voerd voor me­di­sche be­han­de­ling. De af­de­ling Pu­blic Re­la­ti­ons van de po­li­tie be­ves­tigt dit. Lan­ga ligt on­der po­li­tie­be­wa­king in het zie­ken­huis. Hij was woens­dag niet aan­spreek­baar. Bij de po­li­tie van Ja­ri­ka­ba kwam de mel­ding dat er scho­ten wa­ren ge­lost op een adres. Bij aan­komst ter plaat­se werd een man met schot­ver­won­din­gen aan zijn arm en been op het bal­kon van een wo­ning aan­ge­trof­fen. Ook de ei­ge­naar van het huis werd aan­ge­trof­fen. Hij heeft bij de po­li­tie ver­klaard dat van­af sep­tem­ber tot dins­dag­mor­gen in zijn bui­ten­huis werd in­ge­bro­ken. Dins­dag­mor­gen had hij nog aan­gif­te ge­daan. Na­dat hij de aan­gif­te had ge­daan, be­sloot hij de nacht door te bren­gen in zijn bui­ten­huis. Hij werd wak­ker van ge­stom­mel en ging daar­op af. Op een be­paald mo­ment kwam hij oog in oog te staan met een man in zijn huis. De man maak­te een schijn­be­we­ging als­of hij hem zou aan­val­len met een scherp voor­werp. De ei­ge­naar nam toen geen kans en los­te scho­ten met zijn jacht­ge­weer. De ver­dach­te vlucht­te via een raam naar bui­ten. Hij had drie shut­ters ge­licht om in het pand te ko­men. De ei­ge­naar is na ver­hoor heen­ge­zon­den. Hij is le­gaal in het be­zit van een jacht­ge­weer. De po­li­tie heeft dit jacht­ge­weer han­gen­de het on­der­zoek in be­slag ge­no­men. On­der­zoek heeft uit­ge­we­zen dat de in­bre­ker be­rucht is bij de po­li­tie en dat hij het res­sort on­vei­lig maakt. De man werd eer­der bij een in­braak ge­raakt door een se­t­i­gon.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.