Koei­en­die­ven na ver­oor­de­ling op vrije voe­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Bid­jai­koe­mar B en Vis­hal R heb­ben een koe ge­sto­len van­uit de vuil­stort­plaats in Or­na­mi­bo. Rech­ter Marie Met­ten­d­af heeft don­der­dag elk van hen con­form de eis van of­fi­cier van jus­ti­tie Reshmi Ra­thi­pal ver­oor­deeld tot zes maan­den cel­straf, waar­van drie voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest door­ge­bracht, met een proef­tijd van drie jaar. Ze kwa­men met de­ze straf­op­leg­ging on­mid­del­lijk op vrije voe­ten. De twee jon­ge­man­nen heb­ben be­kend dat ze de dief­stal op 8 au­gus­tus heb­ben ge­pleegd. De ge­sto­len koe werd ver­voerd in een be­stel­bus en daar­na ver­kocht voor SRD 3250. Bid­jai­koe­mar B maak­te een kwi­tan­tie van de ver­koop en plaatste de naam en het iden­ti­teits­num­mer van zijn kom­paan Vis­hal R er­op. Een ge­tui­ge heeft de jon­ge­man­nen met de koe ge­zien en alar­meer­de de po­li­tie die hen wist aan te hou­den. Vol­gens Ra­thi­pal is de koe in­mid­dels te­rug­ge­ge­ven aan de be­na­deel­de. Ze zegt dat het be­wijs voor de dief­stal is ge­le­verd. Vol­gens haar klinkt het gek dat een koe is ge­sto­len en ver­kocht, maar het beest ver­te­gen­woor­digt een bij­zon­de­re fi­nan­ci­ë­le waar­de. Ze zegt dat de­ge­ne die de koe had ge­kocht, de he­ler, ook is ver­goed. Ra­thi­pal hoopt dat de jon­ge­man­nen een les­je heb­ben ge­leerd dat wat ook op straat slen­tert, mo­ge­lijk een ei­ge­naar kan heb­ben. De koe was ge­von­den bij de he­ler. Bid­jai­koe­mar B zegt dat hij 31 jaar is en zes kin­de­ren heeft om te ver­zor­gen. “Ik heb spijt”, voer­de hij in zijn laatste woord aan.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.