Stief­va­der be­tast­te elf­ja­ri­ge

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Der­rick T heeft don­der­dag in de rechts­zaal be­kend dat hij zijn elf­ja­ri­ge stief­doch­ter heeft be­tast aan haar bor­sten en haar ge­slachts­deel. Dat ge­beur­de in Ma­ro­wij­ne. Hij ont­kent seks met haar te heb­ben ge­had. In eer­ste in­stan­tie ver­tel­de hij haar niets eens te heb­ben vast­ge­hou­den. Maar na­der­hand gaf hij aan dat hij haar wel heeft be­tast. Bij de po­li­tie ver­klaar­de hij dat hij voor het eerst in aan­ra­king is ge­ko­men met de po­li­tie. Hij woont drie tot vier jaar met de moe­der van de kin­de­ren. Het slacht­of­fer woon­de in Frans-Gu­y­a­na, maar kwam op va­kan­tie in Su­ri­na­me. In de twee we­ken die zij in Su­ri­na­me was, be­tast­te hij haar. De man heeft zelf ook een doch­ter maar hij heeft haar nooit be­tast. Zijn stief­doch­ter heeft ver­klaard dat haar moe­der al­co­hol drinkt en uit huis gaat. De moe­der laat de kin­de­ren voor de man ach­ter. De man zou van de ge­le­gen­heid ge­bruik heb­ben ge­maakt om de elf­ja­ri­ge te be­tas­ten. Der­rick T zei bij de po­li­tie dat het meis­je zijn han­den vast­pak­te en leg­de die op haar bor­sten. Het meis­je heeft ech­ter ver­teld dat de man haar in een ka­mer en bad­ka­mer in to­taal vijf keer sek­su­eel heeft mis­bruikt. Op 12 ja­nu­a­ri wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.