Doel­pun­ten­droog­te Var­dy houdt aan

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ja­mie Var­dy maak­te vo­rig sei­zoen 24 doel­pun­ten in de Pre­mier Le­a­gue, maar dit sei­zoen gaat het min­der voort­va­rend met de 29-ja­ri­ge aan­val­ler. Hij scoor­de pas twee keer in com­pe­ti­tie­ver­band en staat al­weer veer­tien speel­ron­den droog. Clau­dio Ra­ni­e­ri nam het gis­te­ren op de pers­con­fe­ren­tie voor de der­tien­vou­di­ge in­ter­na­ti­o­nal van de na­ti­o­na­le ploeg van En­ge­land op: “Hij scoor­de zelfs niet meer op de trai­ning, maar van­och­tend heeft hij weer ge­scoord. Het is goed nieuws dat hij weer op de trai­ning be­gint te sco­ren, want dat be­te­kent dat hij er weer dicht bij is.”

De Ita­li­aan voeg­de er­aan toe dat Var­dy zich geen zor­gen maakt; de spits is vol­gens de trai­ner ‘niet ner­veus of ge­frus­treerd’: “Hij is al­tijd aan het la­chen en dat is nooit an­ders ge­weest.” Lei­ces­ter staat op de veer­tien­de plaats in de Pre­mier Le­a­gue en neemt het van­mid­dag op te­gen Mid­dles­brough. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.