Uni­ted-flop scham­pert

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Hoe­wel An­der­son in al­le com­pe­ti­ties 181 of­fi­ci­ë­le wed­strij­den voor Man­ches­ter Uni­ted speel­de, wordt de Bra­zi­li­aan door veel fans en me­dia ge­zien en om­schre­ven als flop. An­der­son werd aan­ge­trok­ken als groot ta­lent, maar brak nooit écht door en ver­dween via Fi­o­ren­ti­na te­rug naar Bra­zi­lië. Toch durft hij zich te ver­ge­lij­ken met Ste­ven Ger­rard. Ger­rard wordt ge­zien als een van de bes­te mid­den­vel­ders al­ler tij­den, maar de Pre­mier Le­a­gue-ti­tel wist hij nooit te pak­ken met Li­ver­pool. “Ik heb al­les ge­won­nen met mijn club. Ik heb vier keer de Pre­mier Le­a­gue ge­won­nen”, scham­pert An­der­son. “Ger­rard, een spe­ler die his­to­rie heeft ge­schre­ven op we­reld­to­neel, heeft de ti­tel nul keer ge­won­nen.”

“Ik ben we­reld­kam­pi­oen ge­wor­den met de club, ik heb de Cham­pi­ons Le­a­gue ge­won­nen, drie keer de fi­na­le ge­speeld. Tot op de dag van van­daag ben ik sup­por­ter van Man­ches­ter Uni­ted, het is mijn club”, zegt An­der­son.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.