Ka­bel Boyz 2 naar fi­na­le

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - Ka­bel Boyz 2 heeft zich voor de fi­na­le ge­plaatst van de play-offs van de eer­ste klas­se van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Het team wist in twee wed­strij­den Si­lent op­zij te zet­ten. De eer­ste wed­strijd werd ge­won­nen met 2-1, ter­wijl de wed­strijd Ka­bel Boyz 2 met 4-3 won. Si­lent zal nog een kans krij­gen om de fi­na­le te ha­len, maar eerst moet er ge­won­nen wor­den in de her­kan­singserie.

Ka­bel Boyz 2 is tot nu toe het meest con­se­quen­te team ge­weest in de eer­ste klas­se. Het pres­teer­de heel sterk in de al­ge­me­ne ron­de en wist zich als kop­lo­per te plaat­sen voor de play-offs. In de play­offs kon het slechts in twee wed­strij­den Si­lent, het tweede bes­te team van de al­ge­me­ne ron­de, op­zij te zet­ten. In de an­de­re se­rie staat In­ter­bom met 1-0 voor te­gen De Vuist. In­ter­bom won de eer­ste wed­strijd van de play-offs met 4-3 en mor­gen wordt ga­me twee ge­speeld. Bij een winst gaat In­ter­bom naar de her­kan­singserie, ter­wijl De Vuist uit de com­pe­ti­tie zal lig­gen. Als de Vuist wint, dan zal er een der­de en be­slis­sen­de ga­me ko­men in de­ze se­rie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.