DoEn mEt AlI ABBAs ZAFAr

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

film, maar de pro­du­cen­ten zijn be­reid om te wach­ten. Ook wach­ten de pro­du­cen­ten nog op Sal­man Khan. Wan­neer hij klaar is met zijn vol­gen­de film Tu­be­light wil­len ze hem het script voor­leg­gen. De Chi­ne­se ac­tri­ce Zhu Zhu is de hoofd­rol­speel­ster in Tu­be­light. Zij heeft ro­man­ti­sche scè­nes met Sal­man in de film. Hij wordt vol­gend jaar op Eid in de bios­co­pen vrij­ge­ge­ven. Moch­ten bei­de he­ren te­ke­nen voor Ra­ce 3 dan be­te­kent dit hun der­de sa­men­wer­king na Sul­tan en Ti­ger Zin­da Hai. Ti­ger Zin­da Hai is een ver­volg op de ori­gi­ne­le film, Ek Tha Ti­ger, die ge­re­gis­seerd werd door Ka­bir Khan. Ka­bir heeft het pro­ject vrij­wil­lig af­ge­staan in ver­band met zijn an­de­re werk­zaam­he­den. Hij staat Ali wel voort­du­rend bij en spreekt hem re­gel­ma­tig over het script. Ie­der­een is nieuws­gie­rig naar het idee van Ti­ger Zin­da Hai. Gaat de­ze film ver­der van­af het punt waar het ori­gi­neel is ge­ëin­digd? (bol­ly­wood.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.