SAl­mAn wIl

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Mocht Bol­ly­wood­super­ster Sal­man Khan de hoofd­rol gaan spe­len in Ra­ce 3, dan doet hij dit al­leen als Ali Abbas Zafar aan het roer staat. De 50-ja­ri­ge ac­teur heeft re­cent Ali Abbas Zafar aan­be­vo­len als re­gis­seur voor Ra­ce 3. Pro­du­cent Tips En­ter­tain­ment is mo­men­teel in ge­sprek met de jon­ge re­gis­seur die eer­der films als Gun­day en Sul­tan ge­maakt heeft. Ali heeft in­mid­dels het script ont­van­gen en is erg en­thou­si­ast. Hij is nu nog be­zig met een an­de­re

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.