Vrouw en kind ko­men om na brand in vluch­te­lin­gen­kamp Les­bos

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GRIE­KEN­LAND - Een vrouw en een kind zijn om het le­ven ge­ko­men door brand in een vluch­te­lin­gen­kamp op het Griek­se ei­land Les­bos. Een an­de­re vrouw en nog een kind lie­pen ern­sti­ge brand­won­den op. An­de­re asiel­zoe­kers raak­ten licht­ge­wond. Dat meld­den zo­wel Griek­se me­dia als de Stich­ting Boot­vluch­te­ling. Een me­disch team van de or­ga­ni­sa­tie heeft ter plaat­se hulp ver­leend. Vol­gens Stich­ting Boot­vluch­te­ling is een ba­by om­ge­ko­men. De Griek­se krant Ka­thi­meri­ni meld­de met een slag om de arm dat de slacht­of­fers een 60-ja­ri­ge Iraaks-Koer­di­sche vrouw en haar 5-ja­ri­ge klein­kind zijn. De hulp­ver­le­ners za­gen hun me­di­sche unit in kamp Mo­ria in vlam­men op­gaan. Vol­gens Stich­ting Boot­vluch­te­ling be­gon het dra­ma met een ont­plof­fen­de gas­fles in een van de ten­ten. Ver­vol­gens ont­stond een cha­o­ti­sche si­tu­a­tie. Ka­thi­meri­ni meld­de dat in een lo­kaal zie­ken­huis tien ge­won­den zijn op­ge­no­men. De twee ern­stig ge­won­den zijn naar Athe­ne ge­vlo­gen. (AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.