Weer mas­sa­gra­ven met lij­ken ge­von­den in Mexi­co

Times of Suriname - - BUITENLAND -

MEXI­CO - De Mexi­caan­se au­to­ri­tei­ten heb­ben nieu­we mas­sa­gra­ven ge­von­den met 32 lij­ken en ne­gen hoof­den. De gra­ven wer­den ge­von­den in Zit­la­la, in de om drugs­ge­weld be­rucht ge­wor­den deel­staat Gu­er­re­ro. De li­cha­men en hoof­den wa­ren be­gra­ven in ze­ven­tien gra­ven. De over­le­de­nen zijn 31 man­nen en één vrouw. Vier van de hoof­den wer­den ge­von­den in een koel­box. De po­li­tie zoekt in het ge­bied rond Zit­la­la naar meer mas­sa­gra­ven. Vol­gens de BBC heeft de po­li­tie nog geen ver­dach­ten op het oog. De gra­ven wer­den ge­von­den na een ano­nie­me tip. In Gu­er­re­ro, een van de 32 deel­sta­ten van Mexi­co, wordt door di­ver­se ben­des opi­um ge­pro­du­ceerd. De po­li­tie schat dat in de strijd tus­sen de ben­des de af­ge­lo­pen tien maan­den meer dan 1.800 men­sen zijn ge­dood. Eer­der de­ze week von­den be­wo­ners van de stad Tixt­la, in de buurt van Zit­la­la, al ne­gen ont­hoof­de li­cha­men. De re­cher­che on­der­zoekt of de hoof­den die nu zijn ge­von­den bij de li­cha­men ho­ren. De lij­ken ver­toon­den spo­ren van mar­te­lin­gen.

(NU.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.