Trein­on­ge­luk Iran eist do­den

Times of Suriname - - BUITENLAND -

Iran - Een bot­sing tus­sen twee pas­sa­giers­trei­nen in Iran heeft gis­te­ren ze­ker 31 men­sen het le­ven ge­kost. Meer dan 70 pas­sa­giers zijn ge­wond naar zie­ken­hui­zen ge­bracht. Op tv wa­ren beel­den te zien van vier ont­spoor­de wa­gons, waar­van er twee in brand ston­den.

“Het on­ge­luk ge­beur­de toen een pas­sa­giers­trein ach­ter­op een an­de­re trein botste die stil­stond bij het sta­ti­on’’, schets­te de Ro­de Hal­ve Maan de si­tu­a­tie. Maar waar­door de bot­sing pre­cies werd ver­oor­zaakt, is nog niet be­kend. De trein reed tus­sen de ste­den van Mas­h­had en Te­he­ran, maar het fa­ta­le on­ge­luk ge­beur­de in de stad Shah­r­oud, in het noor­den van het land.

(AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.