De bloemen van oma Pon

Times of Suriname - - KINDERPAGINA -

Op het erf van oma Pon ga je ver­schil­len­de soor­ten bloemen en plan­ten zien. Elke dag als oma Pon niet in de keu­ken staat of de kip­pen ver­zorgt, is zij ze­ker te vin­den tus­sen haar plan­ten. Het plan­ten van groen­te en bloemen is een van haar fa­vo­rie­te be­zig­he­den. Voor oma Pon geeft de­ze be­zig­heid rust in haar druk­ke da­ge­lijk­se be­zig­he­den. Ja, oma is een be­zi­ge bij! ’s mor­gens gaat oma als eer­ste al­le ra­men en deu­ren van het huis open­ma­ken en haar kop­je kof­fie bij de bloemen drin­ken.

Weet je wel­ke bloemen oma zo­al heeft? Bou­gain­vil­les, an­thu­ri­ums, knof­look­bloe­men, haar fa­vo­rie­te or­chi­dee­ën en nog veel meer. Oma heeft zelfs twee apar­te hok­ken, met scha­duw­gaas be­dekt, op het erf staan. Daar wor­den de plan­ten die niet zo­veel zon­licht ver­dra­gen bij­ge­zet. Langs de he­le in­rit zie je rij­en bloemen in de grond of in pot­ten of em­mers. Echt een won­der­scho­ne bloe­men­tuin! Ver­der heeft oma ta­jer­blad, gem­ber, kent­jur, pe­per en an­de­re groe­ten­soor­ten op het erf ge­plant. De bloemen van oma moe­ten op tijd wa­ter krij­gen om al­tijd zo fris en fleu­rig te blij­ven. Wan­neer het een dag niet heeft ge­re­gend, le­digt oma zelfs een he­le wa­ter­ton om haar kost­ba­re plant­jes nat te ma­ken. Bloemen ver­ko­pen doet oma niet graag, als het aan haar ligt, blij­ven de bloemen rus­tig aan de plant­jes tot het he­le­maal bruin wordt.

De kip­pen ko­men daar­na aan de beurt: voer en wa­ter ver­ver­sen met be­hulp van haar vrien­din oma Sa­mi­nie. Een uur la­ter is oma in de keu­ken te vin­den. Ko­ken kan oma als een van de bes­te, vraag maar aan de klein­kin­de­ren. Meer­tje, haar klein­doch­ter,weet het heel ze­ker. Als zij op be­zoekt komt, bakt oma Pon heer­lij­ke vis voor haar. Meer­tje is eer­der dol op vis dan vlees. Wil je oma Pon blij ma­ken, heel sim­pel. Breng een bos­je bloemen of een plant­je mee. Nie­mand is dan zo blij als oma Pon.

(GP)

(GP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.