Black Fri­day-ver­ko­pen bo­ven USD 2 mil­jard

Times of Suriname - - ECONOMIE -

NEW YORK - Om­zet­ge­ge­vens van Black Fri­day, de in­ko­pen voor Kerst­mis, to­nen dat Ame­ri­kaan­se con­su­men­ten met hun uit­ga­ven voor het eerst in de his­to­rie door de grens van $2 mil­jard zijn ge­gaan.

Vol­gens da­ta van on­der­zoe­ker Ado­be Di­gi­tal In­sights is er $336 mil­joen bin­nen aan ge­plan­de ver­ko­pen, de groei tot bo­ven de $2 mil­jard be­te­kent een toe­na­me van 15,6% in ver­ge­lij­king met vo­rig jaar. Kerst­mis is tra­di­ti­o­neel het gro­te ca­deau­fes­tijn voor Ame­ri­ka­nen.

Naar ver­wach­ting ga­ven Ame­ri­ka­nen voor een re­cord­be­drag, $820 mil­joen, uit aan mo­bie­le ap­pa­ra­tuur zo­als voor­al smartpho­nes. Ap­ple’s iOS stak daar­bij de loef af, met bij­na $30 ver­schil per or­der, al­dus Ado­be. De da­ta­ver­za­me­laar ver­wacht ver­ko­pen in de­zelf­de om­vang op Cy­ber Mon­day, als Ame­ri­ka­nen on­li­ne hun laatste in­ko­pen doen. (De Te­le­graaf/foto: www.bu­si­nes­sin­si­der.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.